Alminnelige vilkår

WKS fakturerer rutinemessig etterskuddsvis pr kvartal med utgangpunkt i tid medgått til oppdraget.​

WKS sørger i aktuelle tilfeller for at det undersøkes om oppdragsgiver har forsikringsmessig dekning for rettshjelp, eller om oppdraget faller inn under lov om fri rettshjelp.  Dersom slike dekningsmuligheter foreligger, orienterer WKS samtidig om eventuelle egenandeler og begrensninger i dekningen.  Oppdrag som oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat dekkes fullt ut av det offentlige.

WKS fakturerer for løpende oppdrag hvert kvartal etterskuddsvis med en 14 dagers forfallsfrist.  Ved oppdragets avslutning foretas en særskilt sluttavregning.  WKS tar forbehold om å kreve innbetalt et forskudd på salær i de tilfeller det anses ønskelig.