Gunnar Sætre


advokat (H), i kontorfellesskap
Bred erfaring med rådgivning og prosedyre med hovedvekt på fast eiendomsrett, plan og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn, vassdrag- og energirett samt forvaltningsrett.

Opptrer som rådgiver og prosessfullmektig for kommuner, selskaper og privatpersoner.

​Utdannet 1978. Praksis fra Justisdepartementet, Kommuneadvokaten i Bergen og privatpraksis. Sensor v/Institutt for offentlig rett/UiB, tidligere medlem og formann i foreningens permanente lovutvalg i plan- og bygningsrett, foredragsholder, partner fra 1983.

E-post: gunnar.saetre@wks.no