Henrik Birkeland


advokat

Henrik Birkeland arbeider med rådgivning og prosedyre med hovedvekt på bygg- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett og strafferett.

Har betydelig prosedyreerfaring, både strafferettslig og sivilrettslig.

Henrik Birkeland bistår både små og mellomstore virksomheter, kommuner og privatpersoner.

Utdannet Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2008, og har tidligere vært ansatt som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS, og Advokatfirma Alvheim & Hansen ANS.

Henrik Birkeland innehar diverse styreverv.