Hilde Sture


advokat

Hilde Sture har mange års erfaring innenfor pengekravsrettslige emner, herunder inkasso, tvangsfullbyrdelse, pant, gjeldsordning og konkurs.

Hun har tidligere jobbet som juridisk fagansvarlig i NAV og har derfor også  grundig kjennskap til folketrygdlovgivningen.

Hilde Sture bistår også innen de fleste sivile rettsområder, blant annet alminnelig kontraktsrett, erstatningsrett, arv /familie og fast eiendom.

Bred prosedyreerfaring fra sivile saker, samt lang fartstid som kursholder for ansatte i inkassobransjen.

Utdannet Cand.Jur fra Universitetet i Bergen i 2003. Hun ble ansatt i WKS i mai 2016.