Jon Håkon Hegdahl


advokat, partner
Bred erfaring med hovedvekt på rådgivning og prosedyre innen ulike typer saksfelt, særlig innenfor kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, personskade, arbeidsrett samt familie/arv/skifte.​


Har også meget betydelig prosedyreerfaring, både innen strafferett, sivilrett og voldgift.

En stor del av saksmengden gjelder bistand for kommuner og små/mellomstore bedrifter, der arbeidsfeltet særlig gjelder kontraktsrettslige og eiendomsrettslige problemstillinger.

Adv. Jon Håkon Hegdahl har også Finanstilsynets konsesjon som eiendomsmegler, og forestår oppdrag innen eiendomsmegling og oppgjør ved overdragelse av eiendom.

Utdannet i 1999, og har arbeidet som advokat siden den gang. Partner i WKS siden 2009.

​E-post: jon.hegdahl@wks.no