Randi Hansen Våge


advokat, partner
Arbeider med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn, kontraktsrett, samt arbeidsrett.

​Prosedyre i sivile saker og straffesaker. Bred erfaring med plan- og bygningsrett og tilliggende rettsområder knyttet til fast eiendom.

​Gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen innenfor tema knyttet til fast eiendom og utbyggingsavtaler, samt kommunalrett. Har flere styreverv i privat sektor.

Utdannet 1996 med erfaringsbakgrunn bl.a fra Bergen kommune med områdeutvikling, forhandlinger og utbyggingsavtaler, samt byggesaker. Øvrig erfaring fra offentlig sektor gjelder pasientskaderstatning.  Ansatt i WKS fra 2011. Partner fra 2017.

​E-post: randi.hansen.vaage@wks.no