Arbeidsrett

Dyktige og fornøyde medarbeidere er en forutsetning for at bedriften skal lykkes og optimalisere økonomiske resultater på sikt.​​​

Arbeidsrett er omfattende og komplisert. Det er svært viktig at bedriften håndterer reglene om oppstart og avslutning av et ansettelsesforhold korrekt både innholdsmessig og i forhold til gjeldende formkrav. Lov og tariffavtaler inneholder betydelig regulering.  Stikkordsmessig kan det gjelde hvordan bedriften håndterer nedbemanningsprosesser, permitteringer, varsling, påstander om diskriminering, klager over arbeidsmiljøet fysisk eller psykisk osv. Alt dette kan WKS hjelpe bedriften med å håndtere for å forebygge at tvister oppstår samt sørge for profesjonell håndtering av de tvister som likevel måtte oppstå.​

WKS har også kompetanse og yter bistand i forhold til arbeidsforhold som faller inn under tjenestemannsloven og vi kan også ivareta den enkelte arbeidstakers rettigheter innen arbeidsrett.

Flere av våre advokater er spesialister innen arbeidsrett.

Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no