Arverett, familierett og skifterett (herunder generasjonsskifte)

Disse rettsområdene er ofte preget av at de involverte personer har sterke følelser knyttet til saken sin.

WKS har omfattende erfaring innen arverett, familierett og skifterett, og lytter til våre klienter samtidig som vi naturligvis bestreber oss på å håndtere oppdragene profesjonelt og effektivt.

Enten man velger ekteskap eller samboerskap er det en rekke problemstillinger man bør tenke gjennom på forhånd, dette gjelder forhold som berører økonomi, barn og arverett, samt hvordan en eventuell skilsmisse eller et samlivsbrudd skal gjennomføres.

WKS yter både rådgivnings- og forhandlingsbistand med tanke på å hjelpe våre klienter til å oppnå en god minnelig løsning. WKS bistår videre under rettslige tvister som oppstår i etterkant av et ekteskap eller et samlivsbrudd dersom partene ikke kommer til enighet. Vår erfaring og kompetanse knytter seg her særlig til tvister som dreier seg om hvem som har rett til å beholde for eksempel tidligere felles bolig, fordeling av økonomiske verdier generelt og/eller hvem av foreldrene barna skal bo fast sammen med, fastsettelse av samværsrett, bidragsspørsmål osv.

WKS bistår også innenfor arveretten i forbindelse med opprettelse av testament, og ikke minst ved skifte av dødsbo som erfaringsmessig kan reise en rekke problemstillinger mellom arvingene. På samme måte som innenfor familieretten bistår WKS ved skifte av dødsbo både med rådgivnings- og forhandlingsbistand, samt rettslig behandling av tvister som måtte oppstå dersom partene ikke kommer til enighet.

WKS yter også bistand til generasjonsskifter i forbindelse med familieeide bedrifter.

​Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no