Fast eiendomsrett

Fast eiendoms rettsforhold utgjør et sentralt fagområde for WKS. Våre advokater kan bistå innenfor et bredt spekter av tema knyttet til dette omfattende emnet.

Både bedrifter, private og det offentlige er eiere av fast eiendom, og har dermed gjerne stadig behov for bistand. Våre advokater bistår til utenrettslig løsning av tvister, men også med prosess for domstolene i de sakene der det er behov for rettslig avklaring. WKS bistår også innen utvikling av fast eiendom.

Problemstillinger knyttet til fast eiendom dukker opp enten i form av at man eier, er nabo eller har en begrenset rettighet i fast eiendom. De fleste kjøper og selger eiendom en eller flere ganger, eller man har inngått avtale om feste av eiendom til bolig, fritidsbolig eller annet. Eierskap og rettigheter i fast eiendom kan være utsatt for press fra omgivelsene slik at det er behov for å sikre at rettigheter faktisk utøves lovmessig opp mot naboer og øvrige rettighetshavere.

Våre advokater har lang erfaring med å håndtere saker knyttet til fast eiendom, og vi legger vekt på at våre klienter skal få en rask og profesjonell hjelp slik at vår bistand også kan bidra til verdiskapning.

​Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no