Kontraktsrett / avtalerett

Gode kontrakter og avtaler er en forutsetning for å oppnå og opprettholde kommersiell suksess.

Bedriften har selve produktet eller tjenesten, men faglig solid utforming og håndtering av kontrakter, er avgjørende for å sikre virksomhetens verdier og interesser, bevare gode kunderelasjoner, unngå misligholdskrav og ressurskrevende tvister.

Gode og forutsigbare kontrakter i samspill med virksomhetens kommersielle interesser er avgjørende innenfor samtlige virksomhetsområder, og bidrar til å øke virksomhetens markedsverdi ved oppkjøp, salg etc.

En helhetlig strategi når det gjelder utforming og oppfølging av kontrakter medfører også mindre administrasjon og mer effektiv drift.

WKS har meget betydelig erfaring og kompetanse innen kontraktsrett / avtalerett, og bistår med utforming, tolkning og forhandling av kontrakter i samtlige kommersielle faser. Vår bistand omfatter alt fra svært komplekse til enkle kontraktsforhold. WKS sørger også for rask og effektiv ivaretakelse av virksomhetens interesser dersom tvister skulle oppstå.

WKS bistår selvsagt privatpersoner på tilsvarende måte med kontraktsrett og avtalerett.

Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no