Etstatning og personskade

Hvis du har blitt skadet, enten det har skjedd ved en trafikkulykke, ved en yrkesskade, i en båt- eller flyulykke, eller ved en pasientskade innen helsevesenet, vil du gjennomgående ha krav på erstatning for de tap personskaden påfører deg.

Hoveddelen av erstatningen skal dekke ditt økonomiske tap, og vil normalt kunne kreves av enten skadevolders ansvarsforsikringsselskap, arbeidsgivers yrkesforsikringsselskap eller norsk pasientskadeerstatning (NPE). Nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med dette, vil som oftest også dekkes av den ansvarlige/forsikringsselskap.

WKS har betydelig erfaring i forbindelse med personskadesaker og erstatning, og hjelper skadelidte i kontakten med den ansvarlige, frem mot et riktig erstatningsoppgjør. Ta gjerne kontakt for en vurdering av din sak.​

WKS bistår også innen erstatningsrett knyttet til skade på ting og eiendom m.v.

​Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no