Prosedyre

I tvistesaker for domstolene er det ikke nok å ha jussen og faktum «på sin side».  Like viktig er det at saken presenteres for domstolene på en pedagogisk og informativ måte. ​

Prosedyre dreier seg om formidling og kommunikasjon. Våre advokater har meget betydelig erfaring med prosedyre innenfor de fleste sivilrettslige områder, også voldgift. For advokatene i WKS er prosedyre for domstolene betraktet som en meget viktig disiplin hvor vi tilstreber å holde et høyt faglig nivå.​

​Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no