Selskapsrett

De fleste bedrifter er organisert i selskapsform og langt de fleste som aksjeselskaper.  Styrets leder, styremedlemmer og daglig leder har etter aksjeloven omfattende oppgaver, plikter og ansvar overfor eierne, kreditorer og det offentlige. ​Dette gjør selskapsrett til et viktig fagfelt.

Det er lett å trå feil eller forsømme seg.  WKS kan være en rådgiver og støttespiller for alle ledd i selskapets administrasjon.

WKS har også bred erfaring med en rekke praktiske felter innen selskapsretten.  WKS bistår blant annet med stiftelse og etablering av selskaper, utarbeidelse av tilpassede vedtekter og aksjonæravtaler, vi bistår med profesjonell møteledelse eller representasjon på generalforsamling og WKS arbeider mye med forskjellige typer aksjonærkonflikter.  WKS bistår også i forbindelse med tilrettelegging for og gjennomføring av fusjoner, fisjoner og transaksjoner som vedrører selskapets kapital.  I forhold til nystartede innovative selskaper kan WKS ivareta både gründer og investor slik at det blir balanse i forholdet mellom verdifulle ideer og nødvendig kapital.​

Flere av advokatene i WKS har også omfattende erfaring med praktisk styrearbeid og styreledelse.​

Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no