Vassdrags- og energirett

Storsamfunnets vektlegging av behovet for og satsing på fornybar energi fordrer innsikt i rettsreglene knyttet til vassdrags- og energirett.​

Vi bistår i forhandlinger og tvisteløsning knyttet til rettsfeltet. Sammen med spesialister fra andre faggrupper bistår vi med avklaring av hvem som eier fallrettigheter og med inngåelse av avtaler om bygging og produksjon av energiverk.​

​Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no